Про Комітет Етики Правосуддя

Мета діяльності

Комітет етики правосуддя (Комітет) створено з метою утвердження та неухильного дотримання високих стандартів професіоналізму та морально – етичних вимог суддями, працівниками прокуратури, адвокатами в процесі здійснення правосуддя.

Компетенція

У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України та чинним законодавством України, Бангалорськими принципами Організації Об’єднаних Націй про стандарти суддівської поведінки, а також моральними та етичними засадами, заснованими на уявленнях суспільства про справедливість, повагу, честь, гідність, людяність та репутацію.

У своїй діяльності Комітет приймає до уваги положення Кодексу суддівської етики, затвердженого З’їздом суддів України, положення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України та схваленого Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури, положення Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України. Водночас, зазначені акти не мають для Комітету наперед зобов’язуючого значення та підлягають доктринальному тлумаченню у кожному окремому випадку їх застосування чи наведення посилання в процесі ухвалення Комітетом відповідного рішення з того чи іншого питання.

Принципами діяльності Комітету є принципи верховенства права, незалежності, безсторонності, гласності. Принцип верховенства права передбачає, що діяльність та рішення Комітету засновані на уявленнях суспільства про справедливість, повагу, честь, гідність, людяність та репутацію, і не обмежується формальним застосуванням актів законодавства або ж посиланням на такі акти. Принцип незалежності передбачає самостійність Постійних членів Комітету в ході ухвалення Комітетом відповідних рішень, що включає позбавлене будь – якого стороннього впливу формування суджень та висновків Постійними членами Комітету. Принцип безсторонності передбачає неможливість упередженого ухвалення будь – якого рішення Комітету на предмет дотримання вимог етики та професіоналізму суб’єктами, перелік яких визначений відповідно до даного Положення. Принцип гласності передбачає відкриту діяльність Комітету, включно з інформуванням суспільства про таку діяльність та ухвалені рішення.

В межах своїх повноважень, Комітет розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування на предмет дотримання вимог етики та професіоналізму суб’єктами, перелік яких визначений відповідно до даного Положення. Комітет вправі самостійно ініціювати розгляд питання про дотримання вимог етики та професіоналізму суб’єктами, перелік яких визначений відповідно до Положення.

За результатами розгляду звернень, а також в ході здійснення своєї діяльності Комітет ухвалює Рішення.

Резолюція Комітету може містити один з наступних висновків за наслідками розгляду та перевірки дотримання вимог етики та професіоналізму суб’єктами, перелік яких визначений відповідно до Положення:

«Суб’єкт підлягає дисциплінарній відповідальності. Направити матеріали до органів контролю».
«Суб’єкт не підлягає дисциплінарній відповідальності. Висловити попередження».
«Суб’єкт не підлягає дисциплінарній відповідальності. Звернути увагу».
«Суб’єкт не підлягає дисциплінарній відповідальності».

За наслідками ухвалення, Резолюція Комітету підлягає оприлюдненню. У разі, якщо Резолюція містить один з висновків, передбачених п. п. 3.2.1.2.1.1., 3.2.1.2.1.2., 3.2.1.2.1.3. Положення, - Резолюція направляється за належністю.